* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Återförsäljning och återvinning

Tjänst Återvinning av tillgångar
Vi tar hand om bortskaffandet av era inaktuella enheter, på ett hållbart och miljövänligt sätt.

Företagets nuvarande utrustning har blivit omodern och ni vill inte riskera olämpligt bortskaffande eller felaktig användning av era egna känsliga data? Med tjänst Återvinning av tillgångar är det enklare än någonsin att bli av med inaktuella enheter och samtidigt ha rent samvete. Låt oss ta hand om er gamla IT-utrustning och sköta miljövänligt bortskaffande samt trygg och säker borttagning av era data.

Är skicket bra kanske ni till och med kan få viss återbetalning för era redundanta enheter.

Varför ska man använda tjänst Återvinning av tillgångar?

 • Hållbar återvinning: Genom att låta oss ta hand om återvinningen av era gamla IT-tillgångar bidrar ni till en hållbar och miljövänlig hantering av naturtillgångar.
 • Datasäkerhet: För att förhindra att tredje part använder företagets data på ett felaktigt sätt ser vi till att all utrustning genomgår en certifierad dataraderingsprocess för fullständig säkerhet.
 • Pengar tillbaka: Tjänsten Återvinning av tillgångar är så enkel! När ni har anmält era kasserade enheter och godkänt ett erbjudande om att eventuellt få pengar tillbaka packas era enheter för transport och hämtas upp hos er.

Återförsäljning och återvinning

Täckning: Denna tjänst täcker administrationsavgift och logistikkostnad som måste betalas per anmäld enhet

Beskrivning av tjänsten: Med tjänsten för återvinning av tillgångar väljer du ett säkert och miljövänligt bortskaffande av dina föråldrade produkter. Vi säkerställer att dina data raderas och om dina enheter är kvalificerade för återförsäljning får du till och med en viss återbetalning.

Funktioner:

 • •  Inkluderar återförsäljning eller återvinning av dina tillgångar
 • •  Täcker administrationsavgift och logistikkostnad som faktureras per tillgång
 • •  Fysisk radering av data enligt de nya standarderna NIST 800-88.R1 och Department of Defense 5220-22-M
 •    (inkl. certifikat)

Minimikvantitet: Tillgänglig för projekt med tjugo (20) eller fler enheter

Godkända enheter: Alla IT-relaterade enheter (bärbara datorer, surfplattor, persondator, server, lagringsenhet, nätverksutrustning, smarta telefoner, VoIP-telefoner) från alla märken godkänns inom denna tjänst, förutom produkter ”utan namn” eller självtillverkade produkter

Täckning: Denna tjänst täcker administrationsavgift och logistikkostnad som måste betalas per anmäld enhet

Beskrivning av tjänsten: Med tjänsten för återvinning av tillgångar väljer du ett säkert och miljövänligt bortskaffande av dina föråldrade produkter. Vi säkerställer att dina data raderas och om dina enheter är kvalificerade för återförsäljning får du till och med en viss återbetalning.

Funktioner:

 • •  Inkluderar återförsäljning eller återvinning av dina tillgångar
 • •  Täcker administrationsavgift och logistikkostnad som faktureras per tillgång
 • •  Fysisk radering av data enligt de nya standarderna NIST 800-88.R1 och Department of Defense 5220-22-M
 •    (inkl. certifikat)

Minimikvantitet: Tillgänglig för projekt med femtio (50) eller fler enheter

Godkända enheter: Alla IT-relaterade enheter (bärbara datorer, surfplattor, persondator, server, lagringsenhet, nätverksutrustning, smarta telefoner, VoIP-telefoner) från alla märken godkänns inom denna tjänst, förutom produkter ”utan namn” eller självtillverkade produkter

Registrera nu
Om du registrerar din produkt eller tjänst kan
Dynabook ge dig snabbare service.
Registrera nu
Hitta tjänstleverantör
Du kan beställa service genom att kontakta
närmaste auktoriserade tjänstleverantör.
Hitta tjänstleverantör