* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Distributionstjänster

Låt Dynabook ta hand om alla nödvändiga steg – från
leveransen ända tills du har en korrekt fungerande arbetsplats.

Planerar du att utrusta ditt företag med ny utrustning men är orolig för att distributionen blir komplex, arbetskrävande och kostsam? Vi erbjuder en rad tjänster som hjälper dig att smidigt byta ut dina gamla enheter mot ny utrustning.

Våra distributionstjänster sträcker sig från professionell installation på plats, utförd av rutinerade tekniker, till datamigrering och avveckling av gamla enheter. Vi ser till att all nödvändig maskinvara levereras och erbjuder schemalagd leverans enligt kundens villkor, även om den måste ske utanför ordinarie arbetstid eller på helger. Dessutom kopplar vi bort eventuell kringutrustning och överför befintliga data till de nya enheterna. Dessa tjänster kan beställas separat eller levereras i kombinationspaket, helt enligt dina önskemål.

Varför köpa distributionstjänst?

 • Undvik avbrott i den dagliga verksamheten genom att få ny utrustning levererad och installerad utanför ordinarie arbetstid eller under helgen.
 • Överlåt installationen på våra rutinerade tekniker och låt IT-personalen fokusera på viktigare uppgifter.
 • Vi ser till att färdigställa varje arbetsplats, från uppackning och kontroll till installation och konfiguration, så att du slipper ta hand om tomma kartonger och överblivet material.

Distributionstjänster

Längd: Endast engångsanvändning

Servicebeskrivning: Denna tjänst säkerställer logistik och installation i samband med nya enheter, liksom anslutning av alla maskinvarukomponenter (bärbara datorer, server, nätverksmaskinvara) enligt den medskickade produktdokumentationen.

Funktioner:

 • •  Leverans av nya tillgångar på ett förinställt datum
 • •  Leverans till förbestämda platser
 • •  Uppackning och återvinning av förpackningsmaterial
 • •  Maskinvaruinstallation på plats (anslut och använd direkt)

Minimikvantitet: Tillgänglig för projekt med femtio (50) eller fler enheter

Längd: Endast engångsanvändning

Servicebeskrivning: Genom vår datamigreringsservice överförs dina data från de enheter som ska ersättas till de nya. Även fullständiga användarkonton kan dokumenteras och migreras.

Funktioner:

 • •  Förberedelse, omvandling och extrahering av data
 • •  Icke-hierarkisk datamigrering
 • •  Dokumentera och migrera användarkonton
 • •  Testning och validering av migrerade data

Minimikvantitet: Tillgänglig för projekt med femtio (50) eller fler enheter

Längd: Endast engångsanvändning

Servicebeskrivning: Genom vår avvecklingsservice tar vi hand om avvecklingen av gamla enheter och monterar bort extern kringutrustning som är ansluten till dina nuvarande enheter.

Funktioner:

 • •  Avinstallation av gamla enheter på plats
 • •  Frånkoppling av skrivare och bildskärmar
 • •  Avlägsnande av kablar
 • •  Loggning av demonterade enheter

Minimikvantitet: Tillgänglig för projekt med femtio (50) eller fler enheter

Registrera nu
Om du registrerar din produkt eller tjänst kan
Dynabook ge dig snabbare service.
Registrera nu
Hitta tjänstleverantör
Du kan beställa service genom att kontakta
närmaste auktoriserade tjänstleverantör.
Hitta tjänstleverantör