* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Engagemang i kvalitet

Kvalitet kommer inte av en slump

I dagens hybridarbetsmiljö, där arbetarna ofta jobbar på distans utan någon teknisk support på plats och där de kan flytta sina bärbara datorer mellan olika arbetsplatser, blir kvalitet och tillförlitlighet ännu mer avgörande för företagets effektivitet.

När du köper en Dynabook-dator köper du design, teknik och tillverkning i framkant. Dynabook-datorer är bland de mest utmattningstestade datorerna på marknaden idag. Innan våra datorer släpps ut på marknaden testas de för varje tänkbart användningsområde för att säkerställa kvalitet och tillförlitlighet.

That’s why our average hardware failure rate per month is just 0.13%. (den månatliga genomsnittssiffran mellan jan 2022 och nov 2022 baseras på garantiprodukter i EMEA)

Standardtester för Dynabook - HALT

Vi testar hela vårt utbud av bärbara datorer med vår egen HALT-metodik (Highly Accelerated Life Testing) som simulerar tre års användning. Bara de som klarar dessa rigorösa tester släpps ut på marknaden.

Temperature & humidity

Temperatur och luftfuktighet

Den exponeras för 40 ℃ vid 90 % luftfuktighet i 2 timmar och 0 ℃ i 2 timmar

Vibration test

Vibrationstest

Upp till 1,5 GHz i frekvens: 5-500 Hz, varaktighet upp till 60 min per axel

Drop test

Falltest

Höjd: 76 cm; 1 hörn, 3 kanter, 6 sidor

Mechanical shock tester

Mekanisk stöttestare

Acceleration på upp till 60 G, varaktighet: 11 ms, varje sida 3 gånger, totalt 18 gånger

Metallo-graphic microscope

Mikroskop för metallografi

Observera mikrostrukturen på prover av metalldelar i 50-1 000x förstoring

X ray inspector

Röntgenundersökning

Icke-destruktiv undersökning, t.ex. statuskontroll av lödfäste

Rohs xrf-analyzer

Rohs xrf-analysator

Geokemisk analys av Cd, Pb, Hg, Cr, Br, Cu, Mg, Al, Fe, Zn, Ni, Sn, Mn osv.

Electrostatic discharge simulator

Elektrostatisk urladdningssimulator

Lufturladdning: ±8 kV, kontakturladdning: ±4 kV

Pbb/pbde iams-test

Pbb/pbde iams-test

Kvalitativ och semikvantitativ analys: PBB/PBDE <1 000 ppm

1st 10m chamber in Zhejiang province Cnas-certified 10m emi chamber, test data

Cnas-certifierad 10 m emi-kammare, testdata

ISO17025, China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS)

Militära tester - MIL-STD 810 G/H

Alla bärbara Portégé- och Tecra-datorer testas enligt amerikanska militära standarder. Testmetodiken MIL-STD 810 definierar ett antal miljötester som indikerar hur väl en viss del av utrustningen presterar ute i fält. Varje test hör samman med en källa till miljöstress, såsom vibrationer, fukt, damm, extrema temperaturer eller luftfuktighet.

High temp. (30°c - 60°c)

Hög temperatur

Lagring: 63 °C i 24 tim
Drift: 43 °C i 8 tim

Drop test

Falltest

DEnheterna får falla 26 gånger på varje sida, kant och hörn

Dust test

Dammtest

Enheterna blästras med sand och damm i 6 timmar

Altitude test

Höjdtest

Enheterna testkörs på 4 572 m höjd

Low temperature

Låg temperatur

Lagring: -25 °C i 24 tim
Drift: -21 °C i 8 tim

Temperature shock

Temperaturchock

60 °C till -20 °C i 3 cykler med varaktighet på 2 tim

Humidity test

Luftfuktighetstest

91–98 % relativ luftfuktighet vid 30–60 °C

Vibration test

Vibrationstest

Vibration genom 3 axlar i 1 timme

Shock test

Stöttest

Hög acceleration, upprepade stötpulser 18 gånger

Solar radiation test

Solstrålningstest

Sju cykler på 24 tim med simulerad UV-strålning

Se hur våra bärbara datorer klarar sig i testen

Falltest

Enheterna får falla 26 gånger på varje sida, kant och hörn

Temperaturtester

60 °C till -20 °C i 3 cykler med varaktighet på 2 tim

Dammtest

Enheterna blästras med sand och damm i 6 timmar

Vibrationstester

Vibration genom 3 axlar i 1 timme

Bärbara Dynabook-datorer. Stark och tillförlitlig i sin design.

Visa utbudet >