* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
DYNABOOKS VERKTYG FÖR ATT HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Välkommen till dynabooks verktyg för B2B-partner, vilket hjälper dig att hitta återförsäljare. Resultaten klassificeras med utgångspunkt från både partnerns branschexpertis och huruvida återförsäljaren ingår i dynabooks exklusiva partnerprogram för bästa återförsäljare.

Sök din valda partner med hjälp av flera sökvariabler (se nedan).

 
Platina
Endast ett fåtal partner får platinastatus och ges enbart till de partner som får dedikerad kontohantering och utbildning från dynabook. dynabook ser gärna att våra platinapartner specialiserar sig inom en av fyra sektorer: Små och medelstora företag, bolag, utbildning och offentliga myndigheter.
SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG
dynabook-partner som har specialiserat sig på de behov som finns i små och medelstora företag.
BOLAG
dynabook-partner med fokus på stora bolagskunder som har behov av anpassade lösningar.
UTBILDNING
dynabook-partner som har specialiserat sig inom utbildningssektorn för att ge kommande generationer kunskap om utveckling av datorlösningar.
OFFENTLIGA MYNDIGHETER
dynabook-partner som tar fram lösningar utifrån den sittande regeringens behov inom myndigheter och förvaltningar.
 
Guld
Guldpartner får utbildning och kunskap direkt från dynabook för att de helt och fullt ska kunna utgöra ett stöd vad gäller dina behov med en specifik dynabook-lösning i ditt närområde.