* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Formulär för Återbetalningsanspråk

Vill du utnyttja tillförlitlighetsgarantin gör du så här:

Steg 1

Kontakta supportcenter om ett tekniskt fel har uppstått i din bärbara dator. På emea.dynabook.com/asp-locator finns numret för ditt land. Sedan följer du bara de instruktioner du får av personalen på servicecentret.

Steg 2

När din bärbara dator har reparerats ber vi dig fylla i detta onlineformulär, överföra relevanta dokument (se nedan) och skicka det. Ytterligare och mer detaljerad information finns i villkoren på se.dynabook.com/reliability.

Obligatoriska dokument:
Se till att du har följande dokument till hands för överföring innan du börjar fylla i formuläret:

  • produktregistreringsbevis
  • inköpsbevis
  • reparationsintyg

Filerna får inte vara större än 3 MB

Personuppgifter

Uppgifter om din reparerade bärbara Dator

I enlighet med villkoren i tillförlitlighetsgarantikampanjen intygar jag härmed att en defekt som uppfyller kampanjens villkor har uppstått och att den bärbara datorn har reparerats:

Bifoga ditt inköpsbevis, registreringsbekräftelse och reparationsintyg (om sådant finns) med hjälp av överföringsverktyget nedan så att vi kan verifiera ditt anspråk

(formaten pdf, doc, png, jpeg , jpg)

Dessutom är följande kriterier uppfyllda:

1. Produkten registrerades inom 30 dagar efter köpet. Registreringsbekräftelsen har överförts och kommer att skickas med detta onlineformulär.
2. Tillförlitlighetsgarantin gäller fortfarande.
3. Inköpsbeviset har överförts och kommer att skickas med detta onlineformulär.
4. Reparationsbeviset (om sådant finns) har överförts och kommer att skickas med detta onlineformulär.
5. Jag är ägare till den bärbara dator som anges ovan.

Bankuppgifter

Sätt in det anskaffningsbelopp som anges på inköpsbeviset på följande bankkonto.