* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION


Toshiba informerar om frivilligt utbytesprogram för nätsladdar till vissa bärbara datorer


Den 25 november 2014 informerade Toshiba Europe GmbH ("Toshiba") om ett frivilligt utbytesprogram för nätsladdar som såldes med vissa bärbara Toshiba-datorer, tillverkades och/eller byttes ut i samband med en reparation. Det kan för tillfället inte uteslutas att enskilda, eventuellt berörda nätsladdar kan utgöra en risk för överhettning och brand.

Toshiba erbjuder utbyte för eventuellt berörda nätsladdar utan kostnad.

De nätsladdar som omfattas av detta frivilliga utbytesprogram är märkta med "LS-15" på den del av sladden som kopplas in i nätadaptern och faller inom en begränsad tillverkningsperiod, som går att få fram med hjälp av den bärbara datorns serienummer. På bilden nedan ser du var märkningen "LS-15" finns.

Nätsladdar som inte är märkta med "LS-15" omfattas inte av detta utbytesprogram.

nätsladd

Vill du ta reda på om den nätsladd som levererades med datorn eller din utbytta nätsladd omfattas av detta frivilliga utbytesprogram går du till Toshibas webbplats https://extranet.toshiba-tro.de/sv-SE/acreplacement.aspx och följer instruktionerna hur du registrerar dig för att utan kostnad få en ersättningsnätsladd.

Om din nätsladd omfattas av Toshibas frivilliga utbytesprogram bör du omedelbart koppla bort datorn från elnätet och invänta din ersättningsnätsladd. Under tiden kan du fortsätta att använda din dator med hjälp av batterikraft.

Hör av dig till ett av Toshibas kontaktcentra om du har några frågor angående detta frivilliga utbytesprogram. Du hittar närmaste kontaktcenter genom att använda vår globala databas med auktoriserade tjänstleverantörer och välja lämpligt land.