* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Säkerhetsuppdateringar för ”TOSHIBA Service Station”


Problem


Toshiba Europe GmbH (Toshiba TEG) har släppt en viktig säkerhetsuppdatering som åtgärdar en säkerhetsrisk i Toshiba Service Station. Toshiba rekommenderar att alla berörda användare omedelbart uppdaterar sin datorprogramvara enligt beskrivningen nedan för att åtgärda dessa säkerhetsrisker.

Sammanfattning


Säkerhetsrisker kan innebära att obehöriga användare kan få tillgång till en drabbad dators systemregister. Berörda programvaruversioner:
TOSHIBA Service Station för Windows 7/Windows Vista/Windows XP: V2.2.14 och tidigare versioner samt version 3.0.0.0
TOSHIBA Service Station för Windows 8/Windows 8.1/Windows 10*: Mellan V2.2.14 och 2.6.15 och mellan V3.1.0.0 och 3.1.1

*Mellan V2.2.15.0 och 2.3.0 och mellan V3.0.1.0 och 3.1.0.0 i Windows 10 som uppgraderats från Windows 7 omfattas inte.
Hur du tar reda på vilken version av Toshiba Service Station som är installerad på din dator kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat. Se nedan för mer information.

Upplösning


Säkerhetproblemen åtgärdas när du uppdaterar till den senaste versionen av Toshiba Service Station.
Närmare anvisningar för hur du tar reda på om Toshiba Service Station är installerat på datorn finns i Ta reda på om Toshiba Service Station är installerat på din dator under avsnittet Instruktioner.
Närmare anvisningar för hur du installerar och uppdaterar till den senaste versionen av Toshiba Service Station finns i Installationsanvisningar under avsnittet Instruktioner.

Mer information


Detta säkerhetsproblem berör bara TOSHIBA Service Station V2.2.14 och tidigare versioner och version 3.0.0.0 (Windows7/Windows Vista/Windows XP), samt versioner mellan V2.2.14 och 2.6.15 och mellan V3.1.0.0 och V3.1.1 (Windows 8/Windows 8.1/Windows 10).
Om Toshiba Service Station inte är installerat på din dator, är du inte berörd av det här och behöver inte göra något.

Instruktioner

Rekommenderad installationsmetod
Automatiserad uppdatering
  1. Spara allt pågående arbete och stäng alla öppna program.
  2. Starta Toshiba Service Station så här:
   a. Windows 10: Tryck på Windowstangenten så att Startmenyn öppnas, och sök sedan efter Toshiba Service Station i Alla appar.
   b. Windows 8 och 8.1: Tryck på Windowstangenten och skriv Service Station.
   c. Windows 7 och Vista: Tryck på Startknappen och söker efter programmet Toshiba Service Station.
  3. Klicka på knappen Sök efter uppdateringar när Toshiba Service Station har öppnats.
  ServiceStation1
  eller (beroende på version av Toshiba Service Station)
  ServiceStation2

  4. Klicka på Installera.
  5. Klicka på Startknappen när fönstret TOSHIBA Service Station visas.
  6. Klicka på Ja om det visas ett fönster för kontroll av användarkonto.
  7. Slutför installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Alternativ installationsmetod

Manuell uppdatering

Hur du tar reda på vilken version av Toshiba Service Station som är installerad på din dator kan variera beroende på vilket operativsystem som är installerat.. Se den av instruktionerna nedan som passar ditt operativsystem.

Ta reda på vilken version av Toshiba Service Station som är installerad på din dator


Windows 10
  1. Tryck på [Windowstangenten] + X och välj Program och funktioner i dialogrutan som visas.
  Programs10

  2. Visas inte Toshiba Service Station i programlistan behöver du INTE göra något mer.
  3. Om Toshiba Service Station visas i programlistan och den installerade versionen är mellan V2.2.14 och 2.6.15, klickar du här. Om versionen är mellan 3.0.0.0 och 3.1.1, klickar du här. Låt uppdateringen hämtas klart och följ anvisningarna på skärmen. Du kan visa versionsnumret genom att klicka en gång på TOSHIBA Service Station.

Windows 8.1 och Windows 8
  1. Öppna Start genom att svepa från skärmens nedre högra kant och sedan trycka på Start. 2. Tryck på inställningar (Settings).
  3. Öppna Avinstallera eller Byt program på Kontrollpanelen i Windows.
  4. Visas inte Toshiba Service Station i programlistan behöver du INTE göra något mer.
  5. Om Toshiba Service Station visas i programlistan och den installerade versionen är mellan V2.2.14 och 2.6.15, klickar du här. Om versionen är mellan 3.1.0.0 och 3.1.1, klickar du här. Låt uppdateringen hämtas klart och följ anvisningarna på skärmen. Du kan visa versionsnumret genom att klicka en gång på TOSHIBA Service Station.

Windows 7
  1. Öppna Avinstallera eller Byt program på Kontrollpanelen i Windows.

  2. Visas inte Toshiba Service Station i programlistan behöver du INTE göra något mer.
  3. Om Toshiba Service Station visas i programlistan och den installerade versionen är V2.2.14 eller lägre, klickar du här. Om versionen är 3.0.0.0, klickar du här. Låt uppdateringen hämtas klart och följ anvisningarna på skärmen. Du kan visa versionsnumret genom att klicka en gång på TOSHIBA Service Station.

Windows Vista/ XP
  1. Öppna Avinstallera eller Byt program på Kontrollpanelen i Windows. (Windows Vista)
  ProgramsVista
  eller (Windows XP)
  ProgramsXP
  2. Versionsnumret finns i informationsfönstret. (Använder du Windows Vista öppnar du informationsfönstret via ordna, layout och informationsfönstret Pane.)
  3. Visas inte Toshiba Service Station i programlistan behöver du INTE göra något mer.
  4. Om Toshiba Service Station visas i programlistan och den installerade versionen är V2.2.14 eller lägre, klickar du här. Om versionen är 3.0.0.0, klickar du här. Låt uppdateringen hämtas klart och följ anvisningarna på skärmen. Du kan visa versionsnumret genom att klicka en gång på TOSHIBA Service Station.